CV i jego podstawowe zadania

Życiorys, powszechnie nazywany CV (curriculum vitae), jest pismem mającym na celu przekonanie potencjalnego pracodawcy do poważnego rozpatrzenia kandydatury osoby starającej się o dane stanowisko. Chociaż życiorys zawiera przede wszystkim ważne informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i życiu osobistym kandydata, powinien on także dowodzić, że osoba ubiegająca się o dane stanowisko posiada wszystkie cechy i umiejętności niezbędne do jego otrzymania.

Podstawowym zadaniem, jakie ma spełnić CV, jest podanie tylu informacji, aby pracodawca mógł na ich podstawie zadecydować o spotkaniu z kandydatem osobiście.

Większość pracodawców poświęca zaledwie jedną lub dwie minuty na przeczytanie życiorysu, więc zawarte w nim treści muszą być zaprezentowane w taki sposób, aby zachęcały do przeczytania dokumentu w całości. Dobrze napisany życiorys wyróżni się spośród innych, jeśli jego autor rzeczowo uzasadni, dlaczego właśnie on jest najlepszym kandydatem na dane stanowisko w oparciu o zdobyte wykształcenie, doświadczenie i cechy charakteru.

Do życiorysu dołącza się list motywacyjny. Pismo to jest nie mniej istotne niż życiorys, ponieważ zwraca uwagę na najważniejsze cechy, wyróżniające danego kandydata i stanowi streszczenie bardziej szczegółowych punktów zawartych w ankiecie personalnej. List motywacyjny pisze się zwykle odręcznie, a nie na maszynie czy na komputerze. Na podstawie charakteru pisma pracodawca może wstępnie ocenić kandydata.

Życiorys musi dowieść, że kandydat posiada wszystkie te cechy, których wymaga pracodawca. Osoba szukająca pracy musi więc przede wszystkim dokładnie przeanalizować, jaki jest charakter wolnej posady. Przeczytanie wszelkich pisemnych sprawozdań czy raportów dostarczonych przez pracodawcę, zapoznanie się z ogólnymi informacjami na temat firmy, dotarcie do jej strony internetowej i rozmowa z ludźmi wykonującymi podobne zadania to ważne czynności, które warto przedsięwziąć przed przystąpieniem do pisania życiorysu.

Kandydat musi także wziąć pod uwagę cechy stanowiska, o które się stara; jakie będą obowiązki i jakich umiejętności będą wymagały. Ważne są także cechy charakteru niezbędne do wykonywania tej pracy. Wszystkie te zagadnienia kandydat powinien dobrze przemyśleć, poszukać w swojej przeszłości wykonywanych zajęć wymagających podobnych kwalifikacji, a następnie przedstawić te atuty w przejrzystym i zwięzłym CV.

Leave a comment

Your email address will not be published.