Asystentka stomatologiczna

Praca jako asystentka stomatologiczna

Wielokrotnie współcześnie pojawiają się ogłoszenia na kierunek asystentka stomatologa. Trzeba przyznać, że jest to dobry zawód, który można zdobyć w studium stomatologicznym bądź na kursach, gdzie przygotowanie do zawodu praktyczne i teoretyczne wraz z wszelkimi potrzebnymi do tego egzaminami, trwa dwa semestry.

Przede wszystkim do zadań asystentki stomatologicznej należy przygotowanie gabinetu, stanowiska pracy lekarza dentysty, przygotowanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych, współpraca z lekarzem w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych (między innymi podawanie niektórych narzędzie lub preparatów, przygotowywanie preparatów takich, jak chociażby plomby itp.), rozróżnianie grup leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym, obsługiwanie sprzętu diagnostycznego, jak lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną, narzędzia do opracowywania ubytków, narzędzia chirurgiczne itp., a także wyjaławianie, odkażanie i konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych, prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych, a także rozliczeń zużytych leków, preparatów i innych wyrobów medycznych.

Dzięki temu będzie możliwe podjęcie pracy w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, a także poradniach i klinikach dentystycznych wszelkiego typu.

Po ukończeniu dobrej szkoły medycznej oprócz wiedzy teoretycznej i praktyk zawodowych dodatkowo asystentki stomatologiczne tego typu posiadają dodatkowe uprawnienia do wykonywania zabiegów usuwania osadu i kamienia nazębnego, a więc piaskowania, scalingu ręcznego oraz piezoelektrycznego, a także lakowania i lakierowania zębów. Posada ta jest szczególnie poszukiwana w krajach Unii Europejskiej.

Leave a comment

Your email address will not be published.