Badanie mikrobiologiczne wody

Od dziś rozpoczynamy cykl związany z badaniami. Będziemy opisywać na czym mają polegać różnego rodzaju badania i jak długi jest to proces. Na początek napiszemy na temat badań mikrobiologicznych wody, które ostatnio mieliśmy przyjemność przeprowadzać w jednym z poznańskich laboratoriów wody.

Ocena jakości wody według kryteriów mikrobiologicznych

Kiedy przeprowadzać będziemy badanie wody pamiętać musimy o tym, że nigdy nie uda nam się zbadać wszystkich możliwych żyjątek chorobotwórczych. Najczęściej wyróżniamy trzy rodzaje złych organizmów, które mogą świadczyć o tym, że badana woda miała styczność np. ze ściekami. Jednym z nich są bardzo popularne pałeczki okrężnicy. Jeżeli taką bakterię wykryjemy w wodzie będzie to bardzo miarodajny wskaźnik zanieczyszczenia i świadczyć to może, że woda została całkiem niedawno zanieczyszczona. Jeśli okaże się, że takowe drobnoustroje pływają w wodzie którą badamy to musimy niejako wziąć jako pewnik, że nie możemy takiej wody pod żadnym pozorem spożywać.

Jakie warunki musi spełniać woda by była zdatna do wypicia?

Przede wszystkim nie może zawierać wspomnianej wyżej bakterii, liczba ich musi być zerowa, albowiem nawet niewielka ich ilość może doprowadzić do zatrucia organizmu. Jeśli w wodzie występują paciorkowce kałowe wówczas również nie należy, a wręcz zabrania się pić taką wodę. Kolejnym wyznacznikiem jest zawartość Clostridii czyli organizmów, które redukują obecność siarczynów – sumaryczna ich liczba również nie powinna przekroczyć zera. Jeśli w badanej próbce wody występuje mniej niż dwadzieścia bakterii po 24 godzinach od rozpoczęcia badania to bez problemów możemy taką wodę wypić. Trzeba jednak pamiętać, że w tym wypadku badana woda powinna mieć temperaturę 37 stopni celcjusza. Natomiast w temperaturze dwudziestu dwóch stopni po około 3 dniach badamy ilość bakterii w wodzie ponownie i sprawdzamy czy ich łączna liczba nie przekracza setki, jeśli nie to woda jest zdatna do wypicia.

Na podstawie występowania określonych bakterii możemy nadać wodzie pewną określoną jakość, w Polsce poprzez określenie liczebności pewnych grup bakterii nadaje się specyficzną i konkretną liczbę jakościową.

Podczas badania mikrobiologicznego wody również powinno się zwracać uwagę na to ile w jednym mililitrze wody występuje specyficznych bakterii, które nazywają się mezofilne oraz psychrofilne. Tych drugich nie powinno być więcej niż sto natomiast pierwszych więcj niż 20. Mowa jest tutaj o liczbie komórek na jeden mililitr wody. Badanie przeprowadzamy w pewnej określonej i wyższej temperaturze wody, albowiem w czasie niskich temperatur bakterie powodujące choroby u człowieka po prostu się nie rozwijają. Jeśli woda posiada jakiekolwiek bakterie, które są chorobotwórcze wówczas może to wskazywać na jakieś złe procesy, które mają miejsce w czasie uzdatniania wody.

Dlaczego powinniśmy często przeprowadzać mikrobiologiczne badanie wody?

Przede wszystkim, ażeby uniknąć jakiegoś rodzaju zatruć, bo bakterie będące w wodzie są szkodliwe dla człowieka. Bardzo często w zanieczyszczonej wodzie do organizmu człowieka dostają się między innymi pałeczki salmonelli, co powoduje zachorowania na salmonellę. Są też jednak i gorsze drobnoustroje między innymi takie, które wywołać mogą gruźlicę, cholerę czy też czerwonkę bakteryjną. Są to bardzo groźne dla człowieka choroby i niestety bardzo często spotykane w krajach afrykańskich, gdzie woda jest pobierana ze studni i bywa ona bardzo często zanieczyszczona różnymi bakteriami. Pijąc zanieczyszczoną wodę możemy nabawić się różnego rodzaju choroby jelit i dolegliwości żołądkowych.

W wodzie, szczególnie ciepłej bardzo szybko rozwijać się mogą bakterie przenoszące choroby, ponieważ jest to dla nich niezwykle naturalne środowisko. W przypadku wód powierzchniowych bardzo łatwo może dojść do skażenia poprzez spływające ścieki lub np. poprzez bezpośredni kontakt z wodą chorego zwierzęcia lub człowieka. Do wody mogą przedostać się różne nezbyt przyjazne dla człowieka bakterie z pól i upraw, jest to szczególnie groźne kiedy po deszczu pola wypłukiwane są z pestycydów i szkodliwych dla człowieka środków owado i pasożytobójczych.

Przeprowadzając badanie mikrobiologiczne wody możemy również sprawdzić czy nie posiada ona bakterii z rodzaju Legionella, które niezwykle często pojawiają się w ciepłych wodach np w basenach. Co prawda chlorowanie wody zapobiega rozwojowi tego typu bakterii jednak nie szkodzi minimum dwa razy do roku przeprowadzić takie badanie, bo może ono zapobiec problemom wynikającym z zatrucia organizmów ludzkich, które będą się w takiej wodzie kąpały (szczególnie teraz przy fali tak mocnych i długotrwałych upałów).

Leave a comment

Your email address will not be published.