Jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny jest kolejnym ważnym pismem potrzebnym do zgłoszenia kandydatury na wybrane stanowisko. Powinien zawierać krótką i rzeczową informację o tych cechach, które świadczą o przydatności kandydata. Kandydat musi zawrzeć w nim cel listu, przedstawić swoją osobę, zaprezentować argumenty przemawiające za wybraniem właśnie jego oferty. List motywacyjny powinien skupiać się na najważniejszych atutach kandydata. Należy …

Poprawny życiorys – ciąg dalszy

Jakie jeszcze elementy powinien zawierać poprawnie napisany życiorys ? informacje na temat zainteresowań kandydata referencje Zainteresowania Ta część życiorysu spełnia szczególnie ważną rolę wtedy, gdy zachodzi potrzeba wyróżnienia kandydatów posiadających mniej więcej podobne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Informacje w niej zawarte powinny być lakoniczne. Zbyt dużo szczegółów może wskazywać na to, że czas wolny jest …

Życiorys – Co powinien zawierać ?

Każdy życiorys powinien zawierać dane personalne kandydata: imię i nazwisko adres numer telefonu adres elektroniczny (e-mail) datę i miejsce urodzenia narodowość Wiele osób dołącza też wzmiankę o swoim stanie cywilnym i płci,jeśli nie można tego stwierdzić jedynie na podstawie nazwiska. Życiorys powinien także zawierać szczegóły dotyczące wykształcenia kandydata. W tej części należy przedstawić: dokładny wykaz …

Życiorys dopasowany do pracodawcy

Niezbędne jest przygotowanie indywidualnych odpowiedzi na każdą ofertę i dopasowanie życiorysu do wymagań konkretnego pracodawcy. Kandydat musi najpierw z dużym prawdopodobieństwem ocenić, jakie są oczekiwania pracodawcy. W tym celu najprościej jest dogłębnie przeanalizować ogłoszenie zamieszczone w prasie, w którym znajduje się kilka wskazówek pozwalających odgadnąć, jaki jest charakter pracy i jakie umiejętności będą najbardziej cenione. …

CV i jego podstawowe zadania

Życiorys, powszechnie nazywany CV (curriculum vitae), jest pismem mającym na celu przekonanie potencjalnego pracodawcy do poważnego rozpatrzenia kandydatury osoby starającej się o dane stanowisko. Chociaż życiorys zawiera przede wszystkim ważne informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i życiu osobistym kandydata, powinien on także dowodzić, że osoba ubiegająca się o dane stanowisko posiada wszystkie cechy i umiejętności …

Jak napisać CV i list motywacyjny

Jeśli już znajdziemy ciekawą ofertę pracy, trzeba przygotować odpowiedni list motywacyjny oraz napisać swój życiorys. Jak napisać CV i List motywacyjny ? Przykłady dobrze napisanych CV możemy poszukać w internecie. Takie gotowe CV nie zawsze są jednak całkiem poprawnie napisane, dlatego powinniśmy zaznajomić się najpierw z poniższym mini kursem pisania listu motywacyjnego oraz CV. Po …