Rozmowa kwalifikacyjna

Posted by admin | Posted in Rozmowa kwalifikacyjna | Posted on 21-07-2009

0

Rozmowa kwalifikacyjna często ma decydujące znaczenie dla dalszych losów osoby starającej się o pracę. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dokładne poznanie przebiegu dotychczasowej kariery kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna przebiegać w taki sposób, aby umożliwiła wzajemną ocenę kandydata i pracodawcy. Kandydat musi zadecydować, czy właśnie to stanowisko jest przedmiotem jego pragnień, a także czy cena za jego […]