Poprawny życiorys – ciąg dalszy

Jakie jeszcze elementy powinien zawierać poprawnie napisany życiorys ?

 • informacje na temat zainteresowań kandydata
 • referencje

Zainteresowania

Ta część życiorysu spełnia szczególnie ważną rolę wtedy, gdy zachodzi potrzeba wyróżnienia kandydatów posiadających mniej więcej podobne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Informacje w niej zawarte powinny być lakoniczne. Zbyt dużo szczegółów może wskazywać na to, że czas wolny jest dla kandydata ważniejszy od wykształcenia czy pracy. Sukcesy w sportach zespołowych będą dowodem na posiadanie umiejętności współpracy z grupą. Funkcję skarbnika klubowego pełni prawdopodobnie osoba systematyczna i godna zaufania. Liczba czynności, które można umieścić w tej części życiorysu, jest bardzo duża, ale należy przedstawiać tylko te, które dowodzą posiadania cech potrzebnych na danym stanowisku.

Referencje

W większości życiorysów umieszcza się nazwiska dwóch osób, które mogą potwierdzić podane informacje. Należy podać ich nazwisko, adres, numer telefonu i stanowisko. Continue reading “Poprawny życiorys – ciąg dalszy”

Życiorys – Co powinien zawierać ?

Każdy życiorys powinien zawierać dane personalne kandydata:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres elektroniczny (e-mail)
 • datę i miejsce urodzenia
 • narodowość

Wiele osób dołącza też wzmiankę o swoim stanie cywilnym i płci,jeśli nie można tego stwierdzić jedynie na podstawie nazwiska. Życiorys powinien także zawierać szczegóły dotyczące wykształcenia kandydata. W tej części należy przedstawić:

 • dokładny wykaz ukończonych szkół, uczelni i kursów
 • uzyskane kwalifikacje
 • posiadany tytuł (na przykład mgr, dr).

Konieczne jest również podanie dokładnych dat w przebiegu edukacji. Niezależnie od tego, czy kandydat ukończył studia, czy jeszcze studiuje, informacja na temat edukacji wyższej jest niewątpliwie najważniejsza, jeśli chodzi o wykształcenie i trzeba na nią przeznaczyć odpowiednią ilość miejsca. Na podkreślenie zasługują te etapy kształcenia, które pozwolą efektywniej pracować na określonym stanowisku. Zwykle jednak wystarczą ogólne informacje, które odniosą lepszy skutek od wyczerpujących opisów poszczególnych kursów dokształcających czy dokładnej analizy pracy dyplomowej.

Życiorys powinien zawierać informacje na temat poprzednio zajmowanych posad, prac wykonywanych w pełnym lub częściowym wymiarze godzin, na umowę-zlecenie oraz w charakterze wolontariusza.

W życiorysie zamieszczamy nazwę firmy, datę zawarcia i rozwiązania umowy o pracę, stanowisko oraz obowiązki. Może się zdarzyć, że poprzednia posada kandydata miała podobny charakter do tej, o którą się stara, wówczas powinien to podkreślić. Niektórzy kandydaci nie przywiązują wielkiej wagi do opisania swojej dotychczasowej kariery zawodowej sądząc, że przyszły pracodawca nie będzie tym zainteresowany. Tymczasem niemal w każdym przypadku doświadczenie zdobyte na poprzednio zajmowanym stanowisku przydaje się w nowej pracy i będzie stanowiło dodatkowy atut danego kandydata.

Pracodawca może mieć zastrzeżenia do dłuższych przerw w zatrudnieniu. Większość zajęć wymaga takich cech,jak praca w zespole, terminowe wykonywanie zadań, praca w stresie i współpraca z ludźmi – jeśli kandydatowi uda się dowieść na podstawie przebiegu zatrudnienia, że cechy te posiada, jego zgłoszenie na pewno zostanie potraktowane poważnie.

Umiejętności, które warto zaznaczyć przed przyszłym pracodawcą to:

 • znajomość języków obcych
 • umiejętność obsługi komputera przynajmniej w podstawowym zakresie
 • maszynopisanie
 • posiadanie prawa jazdy.

Continue reading “Życiorys – Co powinien zawierać ?”

Życiorys dopasowany do pracodawcy

Niezbędne jest przygotowanie indywidualnych odpowiedzi na każdą ofertę i dopasowanie życiorysu do wymagań konkretnego pracodawcy. Kandydat musi najpierw z dużym prawdopodobieństwem ocenić, jakie są oczekiwania pracodawcy. W tym celu najprościej jest dogłębnie przeanalizować ogłoszenie zamieszczone w prasie, w którym znajduje się kilka wskazówek pozwalających odgadnąć, jaki jest charakter pracy i jakie umiejętności będą najbardziej cenione. Na przykład takie sformułowanie, jak: “umiejętność interpretowania i oceniania”, sugerują, że praca będzie się wiązała z ocenianiem zebranych informacji i wyciąganiem wniosków. Continue reading “Życiorys dopasowany do pracodawcy”

Planowanie urlopu

Każdy wie, że dni bezpośrednio poprzedzające urlop wypoczynkowy to często bardzo wyczerpujący okres. Zdaniem niektórych urlopu nie warto brać, dlatego że wcześniej trzeba bardzo ciężko pracować, by pozwolić sobie na przerwę. Oczywiście, w twierdzeniu tym tkwi trochę prawdy, ale przy odpowiedniej organizacji i planowaniu wysiłek na pewno opłaci się. Sama umiejętność zezwalania sobie na niezbyt długie, ale regularne przerwy w pracy jest cenną zdobyczą. Bez względu na to, ile dni urlopu nam przysługuje, ważne jest, by odpowiednio wcześniej powiadomić kierownictwo i kolegów o planowanej nieobecności. Nie można podejmować nagłych decyzji, które mogłyby zaskoczyć współpracowników. Przyczyny są całkiem oczywiste. Po pierwsze, wymaga tego grzeczność: po drugie, przełożony musi postarać się o zastępstwo albo tak zmienić system pracy, aby urlop pracownika nie odbił się negatywnie na wynikach pracy działu.

Nieobecność w pracy bywa spowodowana przez inne przyczyny, nie zawsze jest to urlop wypoczynkowy. Nagła choroba pracownika, na przykład atak grypy, czy też przewlekła, występująca najczęściej u osób w podeszłym wieku,jak udar czy reumatoidalne zapalenie stawów, albo nieszczęśliwy wypadek także mogą spowodować okresową absencję.

Prawo pracownika do usprawiedliwionej nieobecności w pracy uwzględnia różne przypadki losowe. Śmierć współmałżonka lub innego członka najbliższej rodziny daje prawo do skorzystania z tak zwanego urlopu okolicznościowego.  Pracownikowi przysługują urlopy okolicznościowe, na przykład z powodu śmierci członka najbliższej rodziny. Taki urlop leży również w interesie pracodawcy, gdyż ludzie nie są w stanie wydajnie pracować, jeśli właśnie utracili ukochaną osobę. Poważna choroba dziecka lub jednego z rodziców, zmuszająca do zapewnienia stałej opieki i częstych wizyt w szpitalu czy gabinecie lekarskim, uprawnia do okresowego zwolnienia z pracy. W tym ostatnim wypadku jednak nieobecność jest rozwiązaniem tymczasowym, po którym pracownik zwykle musi podjąć poważne decyzje dotyczące jego dalszej przyszłości zawodowej.

Pracodawcy często zgadzają się na nieobecność pracownika w pracy ze względu na kontynuację kształcenia w celu podwyższania kwalifikacji zawodowych. Zgodę taką łatwiej jest uzyskać przedstawicielom tych zawodów, które wymagają stałego dotrzymywania kroku rozwojowi nauki, jak pracownicy akademiccy, zatrudnieni w służbie zdrowia czy prawnicy.

Continue reading “Planowanie urlopu”

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu oraz ilość innych dni wolnych jest określona w obowiązującym każdego pracodawcę i pracownika Kodeksie Pracy. Długość urlopu wypoczynkowego zależy m.in. od stażu pracy, wykształcenia i charakteru wykonywanego zawodu. Większość po przepracowaniu 10 lat (w tym lata nauki) ma prawo do wolnych 26 dni roboczych w ciągu roku.

Istnieją ludzie, dla których prawo do urlopu jest równie ważne jak pensja i stanowi ważny element negocjacji prowadzonych przed podjęciem pracy. W wyniku szczegółowych ustaleń między stronami można się zgodzić na niższe wynagrodzenie pod warunkiem, że zostanie ono zrekompensowane dodatkowym okresem urlopu wypoczynkowego. Albo odwrotnie, może korzystniej będzie pracować mniej godzin w ciągu tygodnia, ale za to mieć krótszy urlop.
Liczba przysługujących dni wolnych zależy także od stażu pracy w danym zakładzie.

Zdarza się, że po przepracowaniu określonej liczby lat dla jednego pracodawcy zyskuje się prawo do kolejnego tygodnia wypoczynku. Dodatkowe dni urlopu mogą być rekompensatą za pracę w niepopularnych godzinach, na przy kład podczas weekendów, w nocy, w święta państwowe czy kościelne (jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc).

Continue reading “Wymiar urlopu”

CV i jego podstawowe zadania

Życiorys, powszechnie nazywany CV (curriculum vitae), jest pismem mającym na celu przekonanie potencjalnego pracodawcy do poważnego rozpatrzenia kandydatury osoby starającej się o dane stanowisko. Chociaż życiorys zawiera przede wszystkim ważne informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i życiu osobistym kandydata, powinien on także dowodzić, że osoba ubiegająca się o dane stanowisko posiada wszystkie cechy i umiejętności niezbędne do jego otrzymania.

Podstawowym zadaniem, jakie ma spełnić CV, jest podanie tylu informacji, aby pracodawca mógł na ich podstawie zadecydować o spotkaniu z kandydatem osobiście.

Większość pracodawców poświęca zaledwie jedną lub dwie minuty na przeczytanie życiorysu, więc zawarte w nim treści muszą być zaprezentowane w taki sposób, aby zachęcały do przeczytania dokumentu w całości. Dobrze napisany życiorys wyróżni się spośród innych, jeśli jego autor rzeczowo uzasadni, dlaczego właśnie on jest najlepszym kandydatem na dane stanowisko w oparciu o zdobyte wykształcenie, doświadczenie i cechy charakteru.
Continue reading “CV i jego podstawowe zadania”