Poprawny życiorys – ciąg dalszy

Jakie jeszcze elementy powinien zawierać poprawnie napisany życiorys ?

  • informacje na temat zainteresowań kandydata
  • referencje

Zainteresowania

Ta część życiorysu spełnia szczególnie ważną rolę wtedy, gdy zachodzi potrzeba wyróżnienia kandydatów posiadających mniej więcej podobne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Informacje w niej zawarte powinny być lakoniczne. Zbyt dużo szczegółów może wskazywać na to, że czas wolny jest dla kandydata ważniejszy od wykształcenia czy pracy. Sukcesy w sportach zespołowych będą dowodem na posiadanie umiejętności współpracy z grupą. Funkcję skarbnika klubowego pełni prawdopodobnie osoba systematyczna i godna zaufania. Liczba czynności, które można umieścić w tej części życiorysu, jest bardzo duża, ale należy przedstawiać tylko te, które dowodzą posiadania cech potrzebnych na danym stanowisku.

Referencje

W większości życiorysów umieszcza się nazwiska dwóch osób, które mogą potwierdzić podane informacje. Należy podać ich nazwisko, adres, numer telefonu i stanowisko. Pracodawcy zazwyczaj wykorzystują referencje w celu potwierdzenia własnej opinii na temat kandydata i sprawdzenia podanych informacji. Są jednak okoliczności, kiedy kandydat nie powinien podawać referencji. Jeśli o pracę stara się osoba zatrudniona w innej firmie, na pewno nie będzie chciała, by o jej zamierzeniach dowiedział się aktualny pracodawca. Można wówczas napisać w życiorysie, że referencje zostaną podane w terminie póżniejszym.

Jeśli jednak życiorys zawiera dane osób mogących udzielić informacji o kandydacie, na pierwszym miejscu umieszcza się tę osobę, która wie, co kandydat robił w niedalekiej przeszłości. Absolwent albo student może podać nazwisko swojego promotora. Drugą osobą powinien być ktoś, kto dobrze zna kandydata, najlepiej od strony przydatności zawodowej, choć może to być też długoletni znajomy. W obu przypadkach osoba ta powinna dobrze znać kandydata, jego ambicje zawodowe i życie prywatne oraz życiowe osiągnięcia i plany na przyszłość.

Leave a comment

Your email address will not be published.