Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna często ma decydujące znaczenie dla dalszych losów osoby starającej się o pracę.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dokładne poznanie przebiegu dotychczasowej kariery kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna powinna przebiegać w taki sposób, aby umożliwiła wzajemną ocenę kandydata i pracodawcy. Kandydat musi zadecydować, czy właśnie to stanowisko jest przedmiotem jego pragnień, a także czy cena za jego zdobycie nie jest zbyt wysoka. Pracodawca musi sprawdzić, czy kandydat jest zdolny do wykonywania zadań, jakich chce się podjąć i czy ma ku temu dostateczną motywację.

W wielu firmach proces rekrutacji nowych pracowników przebiega w kilku etapach. Pierwszy polega na sprawdzeniu, czy określone stanowisko jest rzeczywiście potrzebne – to w przypadku, gdy pojawia się wakat – albo na stworzeniu całkowicie nowej posady. Pracodawca będzie wówczas musiał postarać się o jak najdokładniejsze sprecyzowanie zadań, które zostaną powierzone zaakceptowanemu kandydatowi. Informacja o zadaniach ma znaczenie pierwszorzędne, ponieważ dzięki niej pracodawca będzie w stanie dokładnie opisać cechy osoby, która będzie się nadawała do danej pracy. Chodzi tu przede wszystkim o doświadczenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje, umiejętności i osobowość.

Następny etap polega na podaniu do wiadomości publicznej informacji o wolnym miejscu. Spośród nadesłanych zgłoszeń trzeba wybrać kandydatów, którzy odpowiadają sporządzonemu opisowi. Podstawą tej wstępnej selekcji jest analiza CV, wypełnionych formularzy zgłoszeniowych i przedłożonych zaświadczeń od byłych pracodawców.
Zostaje wyłoniona grupa kandydatów, którzy zostali wstępnie zaakceptowani, ale najczęściej przyszły pracodawca chce jeszcze spotkać się z nimi osobiście. Rozmowa kwalifikacyjna stwarza pracodawcy doskonałą sposobność do przyjrzenia się kandydatowi. Umożliwia ponadto poruszenie takich tematów, dla których nie było miejsca w pisemnym formularzu zgłoszeniowym.

Podczas bezpośredniego spotkania pracodawca sprawdzi, czy kandydat nie ma problemów z komunikacją werbalną. Ważne jest nie tylko to, czy potrafi się wypowiadać, ale i sposób, w jaki to czyni. Rozmowa kwalifikacyjna umożliwia także ocenę prezencji kandydata, jego stroju, zachowania, języka gestów i głosu. Na koniec pracodawca musi się zorientować, czy poziom motywacji do pracy przyszłego pracownika jest dostatecznie wysoki. Każdy chce zatrudnić taką osobę, która nie tylko posiada wymagane umiejętności, ale także wykazuje najlepszy stosunek do pracy i przejawia najgłębsze zaangażowanie dla swojej firmy. Entuzjastycznie nastawiony kandydat dowodzi, że bardzo zależy mu na pracy i wywiera bardzo pozytywne wrażenie na pracodawcy.

O zakwalifikowaniu do bezpośredniej rozmowy powiadamia się kandydatów najczęściej listownie. Czasami, gdy firma chce jak najszybciej obsadzić wakat zdarza się, że zostają poinformowani telefonicznie. W takiej sytuacji ważne jest, aby kandydat popisał się umiejętnością poprawnego prowadzenia rozmowy telefonicznej. W trakcie rozmowy powinien zaprezentować się jako osoba rzeczna i dobrze zorganizowana. Kandydat może decydować się na napisanie krótkiego listu do firmy w celu potwierdzenia zaproponowanego terminu. Jeśli stwierdzi, że termin mu nie odpowiada, powinien natychmiast skontaktować się z firmą dowiedzieć się, czy można go przesunąć. Jeżeli rozmowa ma być przeprowadzona tylko z jednym kandydatem, ustalenie innego terminu może nie prawić żadnych trudności. W przypadku, gdy zaplanowano rozmowy z wieloma kandydatami, ale pracodawcy zależy na tym, by spotkanie odbyło się w dniu zaproponowanym przez niego, istnieje prawdopodobieństwo, że zmiana terminu nie będzie możliwa.

“Nie pozwól, aby obawa przed rozmową kwalifikacyjną sprawiła, że zrezygnujesz ze starania się o wymarzoną posadę. Lepiej poznać kilka sprawdzonych metod, dzięki którym zachowasz się profesjonalnie. Takie umiejętności przydadzą się, zarówno przy poszukiwaniu pierwszego zatrudnienia, jak
i kandydowaniu na posadę kierowniczą”

Leave a comment

Your email address will not be published.