Życiorys – Co powinien zawierać ?

Każdy życiorys powinien zawierać dane personalne kandydata:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres elektroniczny (e-mail)
 • datę i miejsce urodzenia
 • narodowość

Wiele osób dołącza też wzmiankę o swoim stanie cywilnym i płci,jeśli nie można tego stwierdzić jedynie na podstawie nazwiska. Życiorys powinien także zawierać szczegóły dotyczące wykształcenia kandydata. W tej części należy przedstawić:

 • dokładny wykaz ukończonych szkół, uczelni i kursów
 • uzyskane kwalifikacje
 • posiadany tytuł (na przykład mgr, dr).

Konieczne jest również podanie dokładnych dat w przebiegu edukacji. Niezależnie od tego, czy kandydat ukończył studia, czy jeszcze studiuje, informacja na temat edukacji wyższej jest niewątpliwie najważniejsza, jeśli chodzi o wykształcenie i trzeba na nią przeznaczyć odpowiednią ilość miejsca. Na podkreślenie zasługują te etapy kształcenia, które pozwolą efektywniej pracować na określonym stanowisku. Zwykle jednak wystarczą ogólne informacje, które odniosą lepszy skutek od wyczerpujących opisów poszczególnych kursów dokształcających czy dokładnej analizy pracy dyplomowej.

Życiorys powinien zawierać informacje na temat poprzednio zajmowanych posad, prac wykonywanych w pełnym lub częściowym wymiarze godzin, na umowę-zlecenie oraz w charakterze wolontariusza.

W życiorysie zamieszczamy nazwę firmy, datę zawarcia i rozwiązania umowy o pracę, stanowisko oraz obowiązki. Może się zdarzyć, że poprzednia posada kandydata miała podobny charakter do tej, o którą się stara, wówczas powinien to podkreślić. Niektórzy kandydaci nie przywiązują wielkiej wagi do opisania swojej dotychczasowej kariery zawodowej sądząc, że przyszły pracodawca nie będzie tym zainteresowany. Tymczasem niemal w każdym przypadku doświadczenie zdobyte na poprzednio zajmowanym stanowisku przydaje się w nowej pracy i będzie stanowiło dodatkowy atut danego kandydata.

Pracodawca może mieć zastrzeżenia do dłuższych przerw w zatrudnieniu. Większość zajęć wymaga takich cech,jak praca w zespole, terminowe wykonywanie zadań, praca w stresie i współpraca z ludźmi – jeśli kandydatowi uda się dowieść na podstawie przebiegu zatrudnienia, że cechy te posiada, jego zgłoszenie na pewno zostanie potraktowane poważnie.

Umiejętności, które warto zaznaczyć przed przyszłym pracodawcą to:

 • znajomość języków obcych
 • umiejętność obsługi komputera przynajmniej w podstawowym zakresie
 • maszynopisanie
 • posiadanie prawa jazdy.

Przynajmniej jedna z wyżej wymienionych umiejętności na pewno będzie warunkiem otrzymania interesującej nas posady. Jeśli kandydat biegle posługuje się obcym językiem, jego oferta staje się atrakcyjniejsza dla niektórych pracodawców i dlatego koniecznie powinien on zaznaczyć tę umiejętność w swoim życiorysie. Jednym z warunków otrzymania posady jest obsługiwanie komputera. Przykładowo programiści będą musieli dowieść, że dobrze orientują się w różnego typu oprogramowaniach i najnowszych aplikacjach komputerowych.

Pracodawcy często nadmieniają w ogłoszeniach, jakich umiejętności oczekują od ewentualnego kandydata. Informacje o znajomości pewnych zagadnień muszą znaleźć się w życiorysie. Osoba starająca się o stanowisko sekretarki powinna doskonale pisać na maszynie i koniecznie poinformować o tym w swoim życiorysie. Wielu pracodawców pyta o prawo jazdy, a w przypadku przedstawicieli handlowych jest to podstawowy wymóg dotyczący przyszłego pracownika.

Różne rodzaje stanowisk wymagają innych umiejętności. Na przykład perspektywa pracy w szkolnictwie wyższym wiąże się z przygotowaniem szczegółowego raportu na temat własnych osiągnięć naukowych. Wykonywanie jakiegokolwiek zawodu bez odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia także nie jest możliwe. Potencjalny pracodawca oczekuje, że otrzymane CV będzie skonstruowane według pewnego schematu: wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania. Inteligentny pracodawca potrafi wyciągnąć ważne wnioski z najróżniejszych szczegółów. Na przykład osoba starająca się o stanowisko redaktora w wydawnictwie powinna zwrócić uwagę na to, aby oddany przez nią życiorys był wyjątkowo starannie napisany – błąd ortograficzny poważnie zmniejszy szanse na zatrudnienie.

Leave a comment

Your email address will not be published.